Οδηγία EMC για συσκευές

Η οδηγία 2004/108 / ΕΚ περιορίζει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές εξοπλισμού και σταθερών εγκαταστάσεων προκειμένου να αποφεύγεται η παρεμβολή που προκαλείται από άλλο εξοπλισμό ή σταθερές εγκαταστάσεις ή ότι μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές.

Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα (ic). Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας πρέπει να διενεργήσει μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου για να αξιολογήσει κατά πόσον ο εξοπλισμός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας.

Τρέχουσα και μελλοντική οδηγία

Οδηγία 2004/108 / ΕΚ

Η ισχύουσα οδηγία EMC

Richtlijn 2014/30 / ΕΕ

Στις 19 Απριλίου 2016, η ισχύουσα οδηγία EMC θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από την οδηγία 2014/30 / ΕΕ

Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.9/5 based on 12 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Holland Shielding Systems BV
Product description:

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews