Αφρός, καουτσούκ & φύλλα

Η σειρά αγώγιμου αφρού μας, αγώγιμου καουτσούκ και αγώγιμων φύλλων, είναι μια σειρά από προϊόντα από καουτσούκ σιλικόνης στα οποία έχει δοθεί ηλεκτρική αγωγιμότητα μέσω της προσθήκης άνθρακα και άλλων ηλεκτρικά αγώγιμων υλικών. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να διατεθούν σε φύλλα, προφίλ και κομμένα σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Επιλέξτε τον κατάλληλο ηλεκτρικά αγώγιμο αφρό, καουτσούκ ή φύλλο υλικού για να συνεχίσετε.