Μετρήσεις και υπηρεσίες

Μπορούμε να διεξάγουμε εσωτερικές δοκιμές προ-συμμόρφωσης για να διαπιστώσουμε αν μια συσκευή δεν εκπέμπει υπερβολική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή αν μια συσκευή δεν είναι πολύ ευαίσθητη στην ακτινοβολία, ώστε να μην λειτουργεί σωστά.

Επίσης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια μέτρηση με ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού στη θέση σας. Αυτό μπορεί να είναι για να χαρτογραφηθούν τα πεδία περιβάλλοντος ή για να προσδιοριστεί πού, για παράδειγμα, μπορεί να κατασκευαστεί μια νέα ευαίσθητη αίθουσα μέτρησης.