Θωρακισμένα ράφια

Τα θωρακισμένα ράφια μπορούν να παραχθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος, από μικρά θωρακισμένα ράφια για οχήματα ή αεροπλάνα μέχρι θωρακισμένα ράφια πλήρους μεγέθους, για παράδειγμα για αίθουσες εξυπηρετητών.

Τα θωρακισμένα ράφια μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορα επίπεδα θωράκισης από 80dB εξασθένηση μέχρι 140dB EMP απόδειξη στρατιωτικές ράφια βαθμού.