Περιφράξεις

Θωρακισμένα περιβλήματα μπορούν να παραχθούν σχεδόν σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Η σωστή στέγαση εξαρτάται πολύ από την εφαρμογή. Για παράδειγμα, κατασκευάζουμε θωρακισμένα περιβλήματα από λεπτά φιλμ που μπορούν να τοποθετηθούν σε ανθεκτικό περίβλημα ως ηλεκτρομαγνητική θωράκιση. Παράγουμε όμως και πλήρη βαριά θωρακισμένα περιβλήματα για στρατιωτικές εφαρμογές όπως τα περιβλήματα EMP.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα τυποποιημένα μεγέθη σε πολλές περιπτώσεις που παράγονται σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη.