Ταινίες, ταινίες, υφάσματα και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση

Πολλά προβλήματα EMI μπορούν εύκολα να επιλυθούν με τη χρήση αγώγιμων φύλλων, υφασμάτων ή φύλλων. Μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά είναι το φύλλο Mu-χαλκού, ενισχυμένο φύλλο Amucor και εξαιρετικά αγώγιμο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Όλα αυτά τα υλικά μπορούν να παραχθούν με ή χωρίς (αγώγιμο) αυτοκόλλητο και προαιρετικό μονωτικό στρώμα. Επιπλέον, όλα τα υλικά μπορούν να κοπούν σύμφωνα με το σχέδιο CAD σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα και μέγεθος.

Τα ημιαγωγοί (υψηλή ηλεκτρική αντίσταση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ATEX και ESD. Οι ημιαγωγοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για έξυπνους αισθητήρες.