Δακτύλιοι δακτύλων

Φλάντζες με δακτύλιο και μεταλλικά προϊόντα γείωσης για θωράκιση και γείωση

Clip-on δάκτυλα δαχτύλων

2100 series Αυτό το απλό σύστημα ...

PCB επαφή δάχτυλα

2900 series Επαφές ελατηρίων επιφανειακής τοποθέτησης από την Holland ...

Δακτυλιές με δακτυλίους

2200 series Οι φλάντζες με δακτυλιοειδείς δακτύλιοι μπορούν να ...