Επίστρωση EMI, αγώγιμες κόλλες, θερμικά, λιπαντικά και σφραγίδες

Πολλά προβλήματα EMI μπορούν να λυθούν με, για παράδειγμα, μια επικάλυψη ή κόλλα για την εφαρμογή ενός μικρού αγώγιμου στρώματος αμμόλοφου. Αυτό ισχύει μόνο για περιπτώσεις όπου απαιτείται ελαφρά μείωση.
Πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι επίσης κατάλληλα για εφαρμογές ATEX και ESD.

Αγωγιμότητα επικάλυψης

Για θωράκιση EMI / RFI πλαστικών περιβλημάτων και πλαστικών εξαρτημάτων

Αγώγιμη κόλλα

Ηλεκτρικά αγώγιμη κόλλα / Ηλεκτρικά αγώγιμη κόλλα για εφαρμογές θωράκισης EMI / RFI και ESD

Υλικό θερμικής διασύνδεσης

Τα θερμικά γράσα και τα θερμικά επιθέματα είναι θερμικά αγώγιμα αυτοκόλλητα, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως ως διασύνδεση μεταξύ των θερμαντικών δεξαμενών και των πηγών θερμότητας (π.χ. συσκευές ημιαγωγών υψηλής ισχύος). Το γράσο και τα μαξιλάρια δίνουν μια μηχανική αντοχή στον δεσμό μεταξύ της ψύκτρας και της πηγής θερμότητας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εξαλείφει τον αέρα (ο οποίος είναι θερμικός μονωτής) από την περιοχή διεπαφής.