Θωρακισμένα κιβώτια EMI / RFI

Κινητά κλουβιά Faraday για τη μεταφορά πόρων, όπου η επικοινωνία δεδομένων πρέπει να αποκλειστεί. Σκεφθείτε π.χ. τις εγκληματολογικές έρευνες.

Μεσαίο θωρακισμένο κουτί πειράματος

Medium shielded experiment box series Μεσαίο θωρακισμένο κουτί για να εμποδίζει την ασύρματη ...

Μεσαίο πλαίσιο μέτρησης επιφάνειας εργασίας

Medium desktop measurement box series Μεσαίου μεγέθους θωρακισμένο πλαίσιο επιφάνειας εργασίας ...

Αυτόματο κιβώτιο δοκιμών

Automatic test box series Δοκιμαστικό κιβώτιο με αυτόματο σύστημα ανοίγματος και ...

Κουτί διερεύνησης (με γάντια & παράθυρο) 

Investigation box (with gloves & window) series Κουτί διερεύνησης με ενσωματωμένο φωτισμό και ...

Συμπαγές θωρακισμένο κουτί πειράματος

Compact shielded experiment box series Συμπαγές θωρακισμένο κουτί για την αποδέσμευση της ...

Συμπαγές κουτί μέτρησης επιφάνειας εργασίας

Compact desktop measurement box series θωρακισμένο κιβώτιο για δοκιμή μεγέθους εργασίας 350 (W) * 400 (D) ...

Μεγάλο κινητό κουτί μέτρησης

Big mobile measurement box series Μεγάλο μέγεθος θωρακισμένο κουτί για εργαστηριακούς ...