Θωρακισμένα ράφια EMP - EMI

Τα θωρακισμένα ράφια μπορούν να παραχθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος, από μικρά θωρακισμένα ράφια για οχήματα ή αεροπλάνα μέχρι θωρακισμένα ράφια πλήρους μεγέθους, για παράδειγμα για αίθουσες εξυπηρετητών.