θωρακισμένη ξύλινη πόρτα

θωρακισμένη ξύλινη πόρτα

Στην ανάπτυξη μια ξύλινη πόρτα για μαγνητική τομογραφία και ιατρικά δωμάτια

Ξύλινες τροποποιημένες πόρτες για θωρακισμένα δωμάτια και θαλάμους EMI / RFI

Για εφαρμογές με απόδοση έως και 40-60 dB μπορούμε να αναβαθμίσουμε μια ξύλινη πόρτα σε θωρακισμένη πόρτα. Η τροποποιημένη ξύλινη πόρτα μπορεί να τροφοδοτηθεί με ολισθαίνουσα ή ταλαντευόμενη εφαρμογή. Η ξύλινη τροποποιημένη πόρτα χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, π.χ. σε ΗΕΓ, ΗΜΓ και αίθουσες μέτρησης.

Ανατρέξτε στο τεχνικό σχέδιο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τεχνικό σχέδιο ξύλινης πόρτας

Παραδείγματα ξύλινων τροποποιημένων θυρών (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

Θωρακισμένη συρόμενη θύρα EMI / RFI Συρόμενη πόρτα (έξω)

Θωρακισμένη συρόμενη θύρα EMI / RFI Συρόμενη πόρτα (σιδηροτροχιά)

Θωρακισμένη συρόμενη θύρα EMI / RFI Συρόμενη πόρτα (εσωτερική)
EMI / RFI θωρακισμένη πόρτα διπλού φύλλου Θωρακισμένο περίβλημα

Θωρακισμένη πόρτα EMI / RFI Θωρακισμένο περίβλημα (κλειστό έξω)

στην ανάπτυξη θωρακισμένης ξύλινης πόρτας μαγνητικής τομογραφίας και ιατρικών χώρων

Θα ήθελες...