Λύσεις & υλικά φλάντζας θωράκισης

Holland Shielding Systems BV Τα παρεμβύσματα EMI έρχονται με ειδικά πρότυπα θωράκισης, αλλά για ένα έργο που απαιτεί συγκεκριμένες ανάγκες, επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονές μας στο EMI / RF.

Φλάντζες θωράκισης EMI

Διαφορετικές παρεμβύσματα θωράκισης EMI σε όλα τα σχήματα και μεγέθη. Κατασκευασμένο από τα καλύτερα υλικά για θωράκιση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Βαλβίδες EMI / IP

Σε αυτή την ομάδα προϊόντων θα βρείτε παρεμβύσματα θωράκισης EMI που έχουν επίσης καλές ιδιότητες σφράγισης νερού. Συντομογραφημένα αυτά τα παρεμβύσματα αναφέρονται σε παρεμβύσματα EMI / IP.

Δακτύλιοι δακτύλων

Φλάντζες με δακτύλιο και μεταλλικά προϊόντα γείωσης για θωράκιση και γείωση

Sensors