Μαγνητικό φορτίο αεροπορικής μεταφοράς

Μαγνητικό φορτίο αεροπορικής μεταφοράς

Λογισμικό μέτρησης, συσκευασίας, προσομοίωσης για μαγνητική μεταφορά αέρα

Για τη μεταφορά μαγνητών, αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα αγαθά λόγω των μαγνητικών πεδίων που παράγουν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως ζημιά στη συσκευασία στην τρέχουσα αποστολή, επιβλαβή για την αεροηλεκτρονική και επίσης εάν οι μαγνήτες είναι ακατάλληλα συσκευασμένοι. Το ίδιο το προϊόν στην πραγματικότητα δεν απαγορεύεται στη αεροπορική βιομηχανία για διεθνείς μεταφορές και απαιτεί η συσκευασία να έχει τις σωστές οδηγίες επισήμανσης, να συσκευάζει σωστά τα εμπορεύματα, να έχει τα κατάλληλα χαρτιά, πιστοποιητικά και να ακολουθεί τους κανόνες, για παράδειγμα της Ένωσης αερομεταφορών (IATA ) και Κανονισμοί για επικίνδυνα εμπορεύματα (DGR).

Για να σας βοηθήσει με αυτά τα προβλήματα, η Holland Shielding Systems φροντίζει:

  • Μαγνητικό φορτίο αεροπορικής μεταφοράς
  • Υποχρεωτική κατηγορία κανονισμού 9 UN 2807 (περιγραφή)
  • Υπηρεσία μέτρησης HSS επί τόπου για την κλάση UN2807
  • Λύσεις προστασίας HSS σύμφωνα με το UN2807
  • Λογισμικό προσομοίωσης
  • Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις μετρήσεις
  • Συσκευασία των υλικών
  • Γάτα 1 & γάτα 2

εναέρια μεταφορά
μεταφορά φορτίου
μέτρηση
μαγνήτης
ασπίδα

Θα ήθελες...