Πιστοποιητικά

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί στην Holland Shielding Systems BV

ISO 9001

ISO 9001

Κατεβάστε το πιστοποιητικό ISO 9001

Στο αρχείο PDF θα βρείτε το πιστοποιητικό μας ISO 9001 στις παρακάτω γλώσσες:

  • Αγγλικά
  • Ολλανδός
  • Ισπανικά
  • γαλλική γλώσσα
  • Γερμανός

RoHS συμμορφώνεται

RoHS συμμορφώνεται

Κατεβάστε τη δήλωση RoHS 2002/95 / ΕΚ

Κατεβάστε τη δήλωση RoHS 2011/65 / ΕΕ

Κατεβάστε την RoHS 2015/863 RoHS / RoHS


Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις χημικές ουσίες REACh (EG) NO. 1907/2006

Δήλωση REACh

Κατεβάστε τη δήλωση μας REACh

Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
[email protected]


Διαφωνία για τα ορυκτά

Εκφορτώστε ένα αρχείο PDF με τη δήλωση περί των ορυκτών μας


Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ για τις συσκευασίες

Εκφορτώστε ένα αρχείο PDF με τη δήλωση συμμόρφωσης με την Οδηγία για τις Συσκευασίες της ΕΕ