Παράθυρο εξαιρετικά πολλαπλών επιδόσεων

Πολυεπίπεδο θωρακισμένο παράθυρο απόδοσης

Θωρακισμένο παράθυρο σχεδιασμένο για θωράκιση υψηλής EMI/RFI και χαμηλής συχνότητας

Τα παράθυρα έχουν σχεδιαστεί για την υψηλή και χαμηλή τιμή θωράκισης. Ανάλογα με τα στρώματα του φύλλου θωράκισης μπορεί να φτάσει στο εύρος χαμηλής και υψηλής συχνότητας.

Η έκδοση 1 είναι ειδικά για το εύρος υψηλής συχνότητας EMI/RFI. Το παράθυρο έχει πάχος 10 cm και υπάρχει δυνατότητα επιλογής παραλλαγής 3 ή 4 στρώσεων. Μπορεί να φτάσει σε απόδοση θωράκισης πάνω από 120 dB.

Η έκδοση 2 έχει σχεδιαστεί για το εύρος χαμηλής συχνότητας ειδικά για εφαρμογές MRI/RFI όπου η θωράκιση είναι 100db στα 300MHz.

 

πολυεπίπεδη μέτρηση παραθύρου εξαιρετικά απόδοσης

έκδοση 1: πάχος 10 cm, μεμβράνη 3 στρώσεων ή 4 στρώσεων
(εύρος υψηλής συχνότητας)

Η έκδοση 1 9750 έχει σχεδιαστεί για να έχει την υψηλότερη απόδοση θωράκισης EMI/RFI ανάλογα με την ποσότητα των στρώσεων που χρησιμοποιούνται στο παράθυρο. Υπάρχει μια επιλογή 3 στρώσεων και 4 στρώσεων ανάλογα με τις επιθυμητές ανάγκες σας.

9750 Πολυεπίπεδο θωρακισμένο παράθυρο (10 cm)

Σημείωση: Αυτές οι τιμές μετρώνται σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε άλλες καταστάσεις. παρακαλούμε διαβάστε την Εγγύησή μας.

έκδοση 2: Αλουμινόχαρτο 2 στρώσεων πάχους 20 cm
(εύρος χαμηλής συχνότητας)

Η έκδοση 2 9750 κατασκευάζεται για παράδειγμα αίθουσες μαγνητικής τομογραφίας στην περιοχή χαμηλής συχνότητας των 100 dB έως 300 MHz. Το παράθυρο έχει πάχος 20 cm και περιέχει 2 στρώσεις φύλλου.

9750 Πολυεπίπεδο θωρακισμένο παράθυρο (20 cm)

Σημείωση: Αυτές οι τιμές μετρώνται σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε άλλες καταστάσεις. παρακαλούμε διαβάστε την Εγγύησή μας.

 

Θα ήθελες...

To get a quotation for Πολυεπίπεδο θωρακισμένο παράθυρο απόδοσης within 24 hours fill in the form below.

Select an option:
1 : Version 1: 10 cm (high frequency)
2 : Version 2: 20 cm (low frequency)
Specify the width in mm including the frame. Max 2000mm.
Specify the height in mm including the frame. Max 1200mm
* Σημείωση: Απαιτούνται τα κόκκινα μπλοκ