Υλικά θωράκισης καλωδίων και θωρακισμένα υλικά εισόδου

Η θωράκιση του καλωδίου μπορεί να γειωθεί στο ένα άκρο ή και στα δύο άκρα του καλωδίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κεφαλές γείωσης καλωδίων σειράς 4920. Η θωράκιση του καλωδίου μπορεί να παρέχεται ως έτοιμο περίβλημα, σε ρολά ή ως εύκαμπτος σωλήνας θωράκισης. Έρχεται είτε σε συνεχή μήκη, σε κύλινδρο ή κομμένο σε μήκη.